BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Narodowego Centrum Zdrowia i Biologii Człowieka - Instytutu Zdrowia w Warszawie

Przedmiot działalności

Celem NCZiBC-IZWW jest rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu:

  • nauk o zdrowiu,
  • ochrony zdrowia,
  • nauk społecznych,
  • profilaktyki uzależnień.

Prowadzenie badań naukowych i prac usługowo-badawczych z zakresu medycyny, biologii i zdrowia człowieka, a także upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych.

Współpraca z krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami o profilu działalności zbliżonej do celów NCZiBC-IZWW.

Działalność w zakresie ochrony zdrowia i edukacji medycznej.


NCZiBC-IZWW może prowadzić działalność gospodarczą.

Informacja o publikacji dokumentu


DATA PUBLIKACJI
09-07-2016
OSOBA UDOSTĘPNIAJĄCA
Redaktor BIP
DATA MODYFIKACJI
16-10-2022
OSOBA MODYFIKUJĄCA
Przemysław Todorowicz